AYMNET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve ETİK KURALLAR

Bu yönetmelikteki kurallar Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Üyelık Tic. Ltd. Şti üyelerinin korunması amacıyla oluşturulmuştur.

Üye, “Aymnet in üye Sözleşmesi’nin bir eki olan üyeler için oluşturulan Kuralları ve bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri kabul eder. Değişiklikler; Aymnet’in web sitesinde, kitapçıklarda ve bilgilendirme broşürlerinde yer alır veya diğer yollarla Üyelerine duyurulur. Aymnet gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon ve bilgilendirme amaçlı olarak  üyelerine SMS ve mail gönderme yetkisine sahiptir.

Aymnet, Üye Adayı Üyelik Bilgi Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Aymnet Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Üyeliğini herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar. Üyelikten çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.

1.Reşit olmuş on sekiz yaşından büyük olan herkes Aymnet’in onayıyla üye olabilir.

2.Bir üyenin eşi ve 1. Derece yakınları (Anne,Baba ve evlenmemiş çocuklar) sadece eşi ile aynı üyelik altında aynı sponsora birlikte kaydolabilir ( Aymnet’e iletilmiş özel durumlar hariç ). Ya da kayıtlı olan eşin altında kayıt olabilir. Eşler aynı lisansda çalışabileceği gibi ayrı lisanslardada çalışma hakkına sahiptir.

Eşler aynı (tek) lisansda çalışıyor ise aynı kariyer etkinliklerine birlikte katılabilir.

Eşler ayrı lisanlarda çalışıyor iseler her lisans kendi hak ettiği kariyer imkanlarından faydalanıp kariyer eğitimlerine girebilir.

3.AYMNET üyesi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir satış üyesinin sponsorluğunda olunması gereklidir. Aymnet dilediği zaman şirkete başvuru yapmış üye adayına kaydedilmesi için yeni üye adayının kendisine en yakın lideri sponsor tahsis edebilir.

4.Aymnet, yeni kayıt olmak isteyen bir üye başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

5.Üye istifa ettikten 6 ay sonra dilediği kişiden kayıt olabilir.

6.Üyeler, Aymnet ten diledikleri zaman yazılı olarak başvurduklarında ayrılabilirler. 14 gün  ürün iadesi yaparak iade şartlarında belirtildiği şekil ve koşullarda ürün bedelini alabilirler. Böylece tüm haklarından feragat ederek grubundan koparlar.
7. Ayrılmış olan bir üye sadece aşağıdaki durumlarda tekrar kayıt olabilir:

 1. a)              Üyelik iptal tarihinden itibaren, en az 6 ay geçmiş olmalıdır. (Özel durumlarda Aymnet’in onayı alınır.)
 2. b)              Üye tekrar başvurusunda bu durum yazılı olarak bildirilmelidir.
 3. c)               Kişiler, sermaye şirketleri ve en az iki kişiden oluşan ortaklıklar üye olabilir.Tüzel kişilik adına yetkili olan kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir.

8.Aymnet, herhangi bir kural ihlalinin olup olmadığının araştırılması için bir üyenin üyeliğini 1 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

9.Üyeliği devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine kaybeder. Tekrar kayıt, sadece üyelikten ayrıldıktan sonra yönetmeliğe uygun olarak olabilir.

10.Toplu ya da grup olarak,üyelerin tümü istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği kesinlikle yapılmayacaktır.

11.Üyenin vefatı durumunda üyelik hakları kanuni mirasçılarına geçer. Bu durumda, Aymnet’e 90 gün içinde yazılı olarak başvurulması gereklidir. Başvurulmaması durumunda üyeliği iptal olur.
12.Üyelik devri Aymnet’in onayıyla sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara  devredilebilir. Üyeliğini devreden bir kişi, 6 ay geçtikten sonra yeni üyelik için başvurabilir. Aile yakınları haricindeki devirler şirketin onayına tabidir.

13.Sponsor, kaydedeceği üye adayının Aymnet’e uygunluğunu araştırmakla sorumludur. Kaydettiği üyenin müşterek müteselsil kefilidir.

14.Üye kendi adına kayıt olduktan sonra 1. Derece (Anne, Baba ve evlenmemiş çocuklar) yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez (Ekip geçirme) böyle birşey tespit edildiği taktirde ilk kaydolan üyenin altına ekip geri getirilir ve bunu yapan ve izin veren üyelere Aymnet tarafından cezai müeyyide uygulanır.

Üyeler için Kurallar

Bu yönetmelikte belirtilen “Aymnet”, aksi belirtilmediği sürece “Aymnet Türkiye’yi ifade eder. “Aymnet Yayınları”, Kazanç Planı, Üye Hızlı Kazanma El Kitabı, Lider El Kitabı, Aymnet Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer bütün diğer Aymnet yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder. Bir Aymnet üyesi olarak Aymnet ile ilgili tüm faaliyetlerimi aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak uygun bir şekilde yürütmeyi kabul ediyorum:

1.Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul ediyorum.

2.Aymnet in bu resmi yönetmeliğinde ve diğer tüm yayınlarında yer alan tüm kurallara uyacağımı onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağımı kabul ediyorum.

3.Aymnet’in tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını bana bağlı olan tüm grubuma ve tüm müşterilerime adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağım.

4.Aymnet ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani, siyasi  görüşlerini bildirmeyeceğim ve Aymnet’i bunun için kullanmayacağım.

5.Müşterilerimin siparişlerini alırken, sorularına cevap verirken saygılı ve çabuk hareket edeceğim. Ürünlerin iade ya da değiştirilmesi ile ilgili olarak Aymnet web sitesi, duyuru ve yayınlarındaki kuralları uygulayacağım.

6.Bir Aymnet üyesi olarak, Aymnet i web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğim.

7.En yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik, içtenlik ve sorumluluk sergileyecek şekilde hareket edeceğim.

8.Ne şartlar altında olursa olsun, Aymnet ilişkilerini kullanarak Aymnet tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağım. Doğrudan satış yöntemini benimseyip saygı duyacağım. Herhangi bir Aymnet ürününü doğrudan satış ilkesinin ve yasalarının haricinde perakende olarak satmayacağım.

9.Uluslararası sponsor olarak çalışırsam, Aymnet in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin tüm yasal düzenlemelerine uymayı kabul edeceğim.

10.Kişisel bilgilerimi, Aymnet’de gizli kalmak kaydıyla (3.şahıslara paylaşmadan) dilediği gibi kullanma yetkisini veriyorum.

11.Aymnet’in ürün veya hizmetlerinin dışında, satış ve pazarlanması için, Aymnet ağını kullanmayacağım.

12.Primler Pazarlama Planındaki pozisyonlara göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Aymnet’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Aktiflik şartı: Bütün Aktiflikler her seviye için 50 puandır ve bir önceki aydan yapılır.

13.Bütün ödemeler internet sitesi üzerinden kredi kartıyla yada şirket hesabına havale şeklinde yapılır. Üçüncü şahısların şirket adına ödeme almaları yasaktır.

14.Temsilcinin vereceği banka bilgisi ilerde sahip olması muhtemel avantajlar açısından birinci sırada finansbank olarak belirlenmiştir. Haricinde istediği banka hesabını verebilir. Banka hesabı başka bir şahsa ait ise primlerini bu hesaptan alacağına dair yazılı ve imzalı onay dilekçesini kayıtlı olduğu mail adresi üzerinden şirkete iletmek zorundadır.

15.Üye kayıt ödemeleri haftalık, organizasyon satış ciro primi aylık (her ayın 15inde) ,Türkiye cirosundan hak edişler her yıl ocak ayında tek seferde yapılır.

16.Tatil günlerine denk gelen ay sonlarını ve ödeme günlerini uzatma yetkisi Aymnet te saklıdır.

17.Kilo almak, kilo vermek ve zayıflamak gibi ifadeler kullanamaz.

18.Hastalığı önleyici, tedavi edici veya iyileştirici olduğuna dair ifadeler ,Cilt ve saç problemlerine iyi geldiği yönündeki ifadeler, Sonuç garantisi veren ifadeler,Öncesi ve sonrası resimler kullanamaz.

19.Abartılı ve doğruyu yansıtmayan gelir iddiasında bulunamaz, gelirlerin her üyenin kendi çabasıyla orantılı olduğunu açıkça söyler.

20.Her üye, ürünlerini direkt olarak AYMNET’den almak zorundadır. Sponsordan ya da farklı hatlardan ürün alımı yasaktır.

21.Üyeler, müşterilerine AYMNET ürünlerini her zaman güncel fiyat listesinde önerilen müşteri satış fiyatı üzerinden satmalıdır.

22.Üyeler, olası üye adaylarını toplantı yada görüşmeye davet ederken, kasti olarak AYMNET ismini gizlememeli ve iş fırsatı ile ilgili yanıltıcı bilgi vermemelidir.

23.Bir üye sadece kendi misafirlerine ve üyelerine sponsorluk yapabilir.

24.Üye, diğer bir üyenin namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Aymnet e sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

25.Aymnet üyesi “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır.

26.Üye Aymnet ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Aymnet’in, ilgili müşteri ya da üyenin uğrayacağı tüm zararların tazmininden üye sorumludur.

27.Üye, Aymnet in yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile Aymnet adına görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Aymnet’in hazırladığı ve üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Aymnet’in onayıyla kullanabilir.

28.Bir üye, diğer bir üyenin adayını çalamaz ve başka bir sponsora kaydolan üyeyi kendi grubuna geçirmek için ikna edip teşvik edemez.

29.Üye, Aymnet’in bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye Aymnet adına yükümlülük altına giremez. Üye bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. Aksi taktirde, müşterinin diğer üyelerin ve Aymnet in uğrayacağı zararları tazminden sorumludur.

30.Aymnet her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir, saklayabilir ve yayınlayabilir, sms, mms, mail ve her türlü iletim aracını kullanarak bilgi gönderebilir .Üye sistemden ayrılsa dahi bu hakkı mahfuzdur.

31.Üye, Aymnet garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle 14 gün içersinde değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.
32.Üyeler, kayıt sırasında Aymnet ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamalı ve düzenli olarak grubunun Aymnet ödeme koşullarına uymalarını sağlamalıdırlar.

33.Bağımsız Üyeler, Aymnet adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Aymnet ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

34.Üye, kaydettiği her üyenin kendine uygun başlangıç paketini  almasını sağlamalı ve her yeni üyeyi motive ederek gerekli eğitimi vermelidir. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır. Kariyer için baskı ile üye dahil etmek yeni üye adaylarını borçlandırmak bütçesine uygun başlangıç yerine zora sokmak etik dışı davranış olarak değerlendirilir.

35.Boşanmalarda (aynı lisansda çalışan eşler için), üyeliğin hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak üyelik bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

36.Aymnet Kazanç Planında her bir Üye hak ettiği unvan, ödül, lider geliştirme/büyütme primini alır.( Başkan üye araç desteği 100.000 TL ,3 yıldızlı başkan ev )

37.Aymnet, Üyenin herhangi bir kural ihlali veya etik cezası için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarını bekletme hakkını saklı tutar.

38.Tüm Prim hesaplamaları nettir. Üye vergi mükellefi ise hak ettiği prim üzerinden fatura karşılığı prim artı KDV şeklinde ödenir.

39.Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar Üyeler tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. Üye, kendisine ve Aymnet’e zarar verecek hiçbir hal ve harekete girmemelidir.

40.Üye, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Aymnet adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Ancak kendi adına ofis açabilir. Ofis dış cephe ve girişlerine AYMNET in logolarını ve ismini kullanamaz.

41.Aymnet ürün ambalajları kesinlikle başka biri tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.

42.Hiçbir Üye, Aymnet adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Aymnet logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.

43.Bir Üye, Aymnet ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Aymnet’in onayıyla kullanabilir.

44.Aymnet, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları ve değişiklikleri fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme (Yönetim Kuruluna girmiş liderleri ile karar alarak) hakkına sahiptir.

45.Hiçbir Üye, Aymnet ürünlerini ve yayınlarını perakendede satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil diğer internet sitelerinden satamaz, tanıtım yapamaz ve gösteremez. (İnternet site çalışmalarını şirketten onay alarak yapabilirsiniz.)  Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.

46.Üye, Aymnet’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Kendisinin her türlü haberleşme aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır. (Bağımsız Üye, Bağımsız Üye-Direktör gibi).

47.Aymnet tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvdleri, cdleri, videoları, fotoğrafları, görselleri,  müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Aymnet’in onayıyla mümkün olabilir.

48.Aymnet ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

49.Bir Üyenin ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, sponsoruna alt ekibinin bağlanmasına neden olur.

50.Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Aymnet ilgili sponsorun( etik kurulunun vereceği kararla) en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.

51.Bir üyenin, şirket ve şirket çalışanlarına ve Aymnet Üyelerine yönelik olarak twitter, facebook gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun, keza e-mail yolu ile de bu tarz yazılar yazdığının tespiti halinde ilgili üyenin ekranı ( etik kurulunun vereceği karar dahilinde) kapatılır. Aymnet yerli ve milli bir şirket olması ve milli manevi değerlerimize önem vererek her türlü  dedikoduyu hoş karşılamamaktadır.

52.Aymnet e Üye olmak için internet ortamında bulunan üyelere ait site/ sponsor link aracılığı ile üye olan yeni üyelerin şirketimize yaptıkları başvurular değerlendirilecektir. Yeni Üyenin, gerçekleşen üye kaydının hatalı olduğuna dair kayıt olduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle Şirketimize başvurması durumunda, yeni kayıt olan üyenin sözlü onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum etik kurulu tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

Sponsor link aracılığıyla yapılan kayıtlarda Aymnet Üye sorumluluklarına ve yönetmelik kurallarına uygun şekilde davranması zorunludur. Yeni Üyeler ile yapılacak olan ilk iletişimde kurallara uyulmadığının (hakaret, saygısızlık vs.) tespiti halinde, Aymnet Etik Kurulu tarafından sözlü olarak uyarılacaktır. Aymnet, dilerse sözlü uyarı yerine üyenin ekranını en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

Aymnet Direktör ve Tüm Seviye Direktörlerinin Sorumlulukları Aymnet deki tüm seviye ve ünvanların tanımı Üyedir. Yukarıdaki yönetmeliğe ilave olarak aşağıdaki kurallar hazırlanmıştır. Bu özel kurallardan herhangi birinin ihlali, Prim, ödül ve hediyelerin iptalini getirebilir.

Üye ve tüm seviye genel Direktörlerin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

 1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak. Düzenli olarak hem enine hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek,
 2. Grubundaki Yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımları sağlamak,
 3. Bir direktör ve üzerindeki tüm ünvanlar, Aymnet i’in tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlüdür,
 4. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek,
 5. Eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak ve il dışı Üyelerini en az ayda 1 defa ziyaret etmekle yükümlüdür.
 6. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Aymnet ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları paylaşmakla yükümlüdür.
 7. Ekibiyle birlikte Aymnet in düzenlediği veya Aymnet Yönetimi tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara destek vererek katılmakla yükümlüdür.
 8. Aymnet in yönetmeliğine tamamıyla uyarak örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Aymnet yönetmeliğine göre hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.
 9. Direktörler ve üzeri kariyerler, direktörlük pirimi alma seviyelerine kadar bütün üyelerinden sorumludur , yeni çıkacak kariyerlerin ilk kutlamalarına katılmak ve düzenli olarak kendi illerindeki toplantıları yapmak işleri ile ilgili bilgi ve yardımcı malzeme temin etmek ile yükümlüdür.
 10. Şirketimizin resmi web sitesi dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “AYMNET” adı geçen ve Şirketimizin ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri Şirketimizin üyeleri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk üyelerin kendilerine aittir.

11.Ürün iadesi 14 gün. iade şartlarında belirtildiği şekil ve koşullarda ürün bedelini alabilirler. İade durumunda 15 gün para iade süresi bulunmaktadır. Para iadesi yapılırken kişiden kredi kartı ile ödeme yapmış ise kart masrafı ve gönderilen üründen kaynaklı oluşan kargo gibi masraflarında iade bedelinden düşülerek gönderilir.

12.AYMNET web sitesindeki bütün bilgileri doğru olarak kabul eder.

13.İş ortakları, fiyat indirimini ya da taksitli ödemeyi haksız rekabet unsuru olarak kullanamaz.

14.Üyeler sadece kendi misafirlerine ve     üyelerine sponsorluk yapabilir.

15.Şirket ismini, kariyerini kullanarak      AYMNET üyeleri ile borç para ve ürün alışverişinde bulunmak etik dışıdır.

16.AYMNET üyesi başka bir AYMNET üyesine benzer sistemlerde çalışan bir başka firmanın iş teklifini yapamaz, odağından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunamaz.

 1. AYMNET’in etkinliklerinde veya AYMNET i temsil etme noktasında bulunabileceği ortamlarda ülkemizin, milletimizin, örf, adet ve geleneklerine aykırı düşecek ahlaka aykırı davranışlarda bulunamaz.
 2. Üye veya herhangi bir nedenden üyelikten uzaklaştırılmış eski üye Aymnet hakkında asılsız aleyhte söylemlerde bulunamaz, aymnet işini sabote edici eylemlerde bulunamaz, aksi takdirde açılacak hukiki davaları ve maddi tazminat ödeme için Bursa ili hukuk merccileri yetkilidir.

AYMNET Türkiye İş ortakları Etik Kuralları ve Uyumluluk Departmanı dikkatine yazılı şikayet dilekçesi yazınız (isimsiz ve kim tarafından yollandığı bilinmeyen şikayetler dikkate alınmayacaktır)

İhlalde bulunan üyenin ismini ve bölgesini belirtiniz.

İhlalle ilgili tüm kanıt ve bulgularınızı şikayetinize ekleyiniz.

İşimizdeki etik olmayan uygulamalar ile ilgili endişelerini takdir ediyor olsak da şikayet eden kişiye kendisini doğrudan etkileyen bir sonuç veya ihlal olmadıkça, mektup yollandıktan sonra araştırma boyunca dosyanın durumu yada olası sonuçları ile ilgili herhangi bir bildiride bulunulmaz

Sponsorlar işe yeni dahil ettikleri yeni üyelere görevlerinin  en az 2 yeni üye ve 2 müşteri edinmelerini ve onlarında ikişer kişi dahil etmeleri konusunda yardımcı olacağının sorumlusu olduğunu bilmelidir.

Üyelerimiz olası üye adaylarını toplantı yada görüşmeye davet ederken AYMNET adını gizlememeli ve iş fırsatı ile ilgili yanıltıcı bilgi vermemelidir.

Üyelerimiz müşterilerine her zaman AYMNET ürünlerini güncel fiyat listesinde önerilen müşteri satış fiyatı üzerinden satmalıdır.

İndirimli fiyat teklifleri ve başka bir AYMNET üyesinin müşterisine iş yada ürün teklifi etik dışıdır.

YAPTIRIMLAR

—  Bu kurallara uyulmadığının saptanması halinde, ihlalin ağırlığına göre;

Telefonla ya da mektupla uyarıdan başlayarak, üyeliğin feshine kadar uzanan bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalınabilir.

Konunun ciddiyetine göre

1-İhtar

2-Satın alma haklarının ve kazancın askıya alınması

3-Para cezası ( ödemelerde kesinti )

4-Üyeliğin etik kurulunun vereceği karar süresince askıya alınması

5-Üyeliğin sonlandırılması

Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Danışmanlık Tic. Ltd. Şti

Gaziakdemir mh 6. Güzel Sk. No:8

V.D Osmangazi  V.N.1230486307

Osmangazi Bursa
 
0 224 225 0 444

Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. KABUL EDİYORUM