Etik Kurallar

 

AYMNET  ETİK KURALLAR


Bu yönetmelikteki kurallar Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri İthalat İhracat ABGlık Tic. Ltd. Şti ABGlerinin ( Aymnet Bağımsız Girişimcisi) korunması amacıyla oluşturulmuştur.
 
ABG, “Aymnet in ABG Sözleşmesi’nin bir eki olan ABGler için oluşturulan Kuralları ve bunlarda yapılacak tüm değişiklikleri kabul eder. Değişiklikler; Aymnet’in web sitesinde, kitapçıklarda ve bilgilendirme broşürlerinde yer alır veya diğer yollarla ABGlerine duyurulur. Aymnet gerek gördüğü durumlarda kampanya, promosyon ve bilgilendirme amaçlı olarak  ABGlerine SMS ve mail gönderme yetkisine sahiptir.

Aymnet, ABG Adayı ABG lik Bilgi Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, Aymnet Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin ABGliğini herhangi bir zamanda veya derhal sona erdirme hakkını saklı tutar. ABGlikten çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.

1.Reşit olmuş on sekiz yaşından büyük olan herkes Aymnet’in onayıyla ABG olabilir.

2.Bir ABGnin eşi ve 1. Derece yakınları (Anne,Baba ve evlenmemiş çocuklar) sadece eşi ile aynı ABGlik altında aynı sponsora birlikte kaydolabilir ( Aymnet’e iletilmiş özel durumlar hariç ). Ya da kayıtlı olan eşin altında kayıt olabilir. Eşler aynı lisansta çalışabileceği gibi ayrı lisanslardada çalışma hakkına sahiptir.

Eşler aynı (tek) lisansda çalışıyor ise aynı kariyer etkinliklerine birlikte katılabilir.

Eşler ayrı lisanlarda çalışıyor iseler her lisans kendi hak ettiği kariyer imkanlarından faydalanıp kariyer eğitimlerine girebilir.


3.AYMNET ABGsi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir satış ABGsinin sponsorluğunda olunması gereklidir. Aymnet dilediği zaman şirkete başvuru yapmış ABG adayına kaydedilmesi için yeni ABG adayının kendisine en yakın lideri sponsor tahsis edebilir.

4.Aymnet, yeni kayıt olmak isteyen bir ABG başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

5.ABG istifa ettikten 6 ay sonra dilediği kişiden kayıt olabilir.

6.ABGler, Aymnet ten diledikleri zaman yazılı olarak başvurduklarında ayrılabilirler. 14 gün  ürün iadesi yaparak (iade koşulları geçerlidir.) bedelini alabilirler. Böylece tüm haklarından feragat ederek grubundan koparlar.
7. Ayrılmış olan bir ABG sadece aşağıdaki durumlarda tekrar kayıt olabilir:

  1. ABGlik iptal tarihinden itibaren, en az 6 ay geçmiş olmalıdır.
  2. ABG tekrar başvurusunda bu durum yazılı olarak bildirilmelidir.
  3. Kişiler, sermaye şirketleri ve en az iki kişiden oluşan ortaklıklar ABG olabilir. Tüzel kişilik adına yetkili olan kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir.

8.Aymnet, herhangi bir kural ihlalinin olup olmadığının araştırılması için bir ABG nin ABG liğini 1 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar.

9.ABGliği devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine kaybeder. Tekrar kayıt, sadece ABG likten ayrıldıktan sonra yönetmeliğe uygun olarak olabilir.

10.Toplu ya da grup olarak,ABG lerin tümü istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği kesinlikle yapılmayacaktır.

11.ABGnin vefatı durumunda ABG lik hakları kanuni mirasçılarına geçer. Bu durumda, Aymnet’e 90 gün içinde yazılı olarak başvurulması gereklidir. Başvurulmaması durumunda ABG liği iptal olur.
12.ABG lik devri Aymnet’in onayıyla sadece 1.Derece (Anne,Baba ve Çocuklar) akrabalara  devredilebilir. ABG liğini devreden bir kişi, 6 ay geçtikten sonra yeni ABG lik için başvurabilir.

13.Sponsor, kaydedeceği ABG adayının Aymnet’e uygunluğunu araştırmakla sorumludur. Kaydettiği ABG nin müşterek müteselsil kefilidir.

14.ABG kendi adına kayıt olduktan sonra 1. Derece (Anne, Baba ve evlenmemiş çocuklar) yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez (Ekip geçirme) böyle birşey tespit edildiği taktirde ilk kaydolan ABG nin altına ekip geri getirilir ve bunu yapan ve izin veren ABG lere Aymnet tarafından cezai müeyyide uygulanır.

ABGler için Kurallar

Bu yönetmelikte belirtilen “Aymnet”, aksi belirtilmediği sürece “Aymnet Türkiye’yi ifade eder. “Aymnet Yayınları”, Kazanç Planı, ABG Hızlı Kazanma El Kitabı, Lider El Kitabı, Aymnet Gazete, Ürün katalogları, fatura, broşürler, dergiler ve diğer bütün diğer Aymnet yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder. Bir Aymnet ABGsi olarak Aymnet ile ilgili tüm faaliyetlerimi aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak uygun bir şekilde yürütmeyi kabul ediyorum:

1.Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasal düzenlemelerine uymayı ve kanunlarında olabilecek her türlü değişikliğe uymayı kabul eder.

2.Aymnet in bu resmi yönetmeliğinde ve diğer tüm yayınlarında yer alan tüm kurallara uyacağını onaylayıp, uymaya ve her şartta bağlı kalacağını kabul eder.

3.Aymnet’in tüm web sitesi, yayın ve duyurularında belirtilen tüm ürünlerini ve kazanç planını kendisine bağlı olan tüm grubuna ve tüm müşterilerine adil, dürüst ve güvenilir bir şekilde sunacağını taahhüt eder.

4.Aymnet ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani, siyasi  görüşlerini bildirmeyeceğini ve Aymnet’i bunun için kullanmayacağını taahhüt eder.

5.Müşterilerin siparişlerini alırken, sorularına cevap verirken saygılı ve çabuk hareket edeceğini, Ürünlerin iade ya da değiştirilmesi ile ilgili olarak Aymnet web sitesi, duyuru ve yayınlarındaki kuralları uygulayacağını taahhüt eder.

6.Bir Aymnet ABGsi olarak, Aymnet i web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstleneceğini taahhüt eder.

7.En yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik, içtenlik ve sorumluluk sergileyecek şekilde hareket edeceğini taahhüt eder.

8.Ne şartlar altında olursa olsun, Aymnet ilişkilerini kullanarak Aymnet tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını, Doğrudan satış yöntemini benimseyip saygı duyacağını, Herhangi bir Aymnet ürününü doğrudan satış ilkesinin ve yasalarının haricinde perakende olarak satmayacağını taahhüt eder.

9.Uluslararası sponsor olarak çalışması durumunda, Aymnet in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin tüm yasal düzenlemelerine uymayı kabul edecer.

10.Kişisel bilgilerinin, Aymnet’de gizli kalmak kaydıyla (3.şahıslara paylaşmadan) dilediği gibi kullanma yetkisini vermektedir. ( kariyer kutlaması, sunum videoları, gelir beyanları vb..)

11.Aymnet’in ürün veya hizmetlerinin dışında başka ürün ve hizmet satış ve pazarlanması için, Aymnet ağını kullanmayacağını taahhüt eder.

12.Primler Pazarlama Planındaki pozisyonlara göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Aymnet’de sahip olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır. Bu konuda ekibini doğru bilgilendireceğini taahhüt eder.

13.Bütün ödemeler internet sitesi üzerinden kredi kartıyla yada şirket hesabına havale şeklinde yapılır. Dahil ettikleri ABG lerin sipariş ödemelerini bu doğrultuda yapacaklarını ve şirket adına ödeme almayacaklarını taahhüt eder.

14.Temsilcinin vereceği banka bilgisi ilerde sahip olması muhtemel avantajlar açısından birinci sırada finansbank olarak belirlenmiştir. Haricinde istediği banka hesabını verebilir. Banka hesabı başka bir şahsa ait ise (1.derece yakını olmak gereklidir.) primlerini bu hesaptan alacağına dair yazılı ve imzalı onay dilekçesini kayıtlı olduğu mail adresi üzerinden şirkete iletmek zorundadır. 

15. Mevcut ay Primleri bir sonraki ayın 20 sinde tek gün ödenir. Tatil günlerine denk gelen ay sonlarını ve ödeme günlerini uzatma yetkisi Aymnet te saklıdır. 100 TL’nin altındaki ödemeler bir sonraki aya devreder.

16.Kilo almak, kilo vermek ve zayıflamak gibi ifadeler kullanamaz.

18.Hastalığı önleyici, tedavi edici veya iyileştirici olduğuna dair ifadeler ,Cilt ve saç problemlerine iyi geldiği yönündeki ifadeler, Sonuç garantisi veren ifadeler, Öncesi ve sonrası resimler kullanamaz.

19.Abartılı ve doğruyu yansıtmayan gelir iddiasında bulunamaz, gelirlerin her ABGnin kendi çabasıyla orantılı olduğunu açıkça söyler.

20.Her ABG, ürünlerini direkt olarak AYMNET’den almak zorundadır. Sponsordan ya da farklı hatlardan ürün alımı yasaktır.

21.ABGler, müşterilerine AYMNET ürünlerini her zaman güncel fiyat listesinde önerilen müşteri satış fiyatı üzerinden satmalıdır.

 
22.ABGler, olası ABG adaylarını toplantı yada görüşmeye davet ederken, kasti olarak AYMNET ismini gizlememeli ve iş fırsatı ile ilgili yanıltıcı bilgi vermemelidir.

23.Bir ABG sadece kendi misafirlerine ve ABGlerine sponsorluk yapabilir. Çapraz hat yada bir başka sponsorlukta olan ABG ile kontak kuramaz, bilgi veremez, gruplara dahil edemez. Kendi sponsoruna yönlendirmelidir.

24.ABG, diğer bir ABGnin namına onun bilgisi, vekaleti ve yazılı izni olmadan Aymnet e sipariş geçemez ve onun adına teslim alamaz.

25.Aymnet ABGsi “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve bonuslara ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır.

26.ABG Aymnet ürünlerinin ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili yanlış ya da yanıltıcı bilgi veremez. Web sitesi, yayınlarda veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, Aymnet’in, ilgili müşteri ya da ABGnin uğrayacağı tüm zararların tazmininden ABG sorumludur.

27.ABG, Aymnet in yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya aracılığı ile Aymnet adına görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Sadece Aymnet’in hazırladığı ve ABGleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve baskılı malzemeleri Aymnet’in onayıyla kullanabilir.

28.Bir ABG, diğer bir ABGnin adayını çalamaz ve başka bir sponsora kaydolan ABGyi kendi grubuna geçirmek için ikna edip teşvik edemez.

29.ABG, Aymnet’in bordrolu personeli değildir. Hiçbir şekilde hiçbir kimseye Aymnet adına yükümlülük altına giremez. ABG bu işi bağımsız olarak kendi adına yaptığını belirtmelidir. Aksi taktirde, müşterinin diğer ABGlerin ve Aymnet in uğrayacağı zararları tazminden sorumludur.

30.Aymnet her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir, saklayabilir ve yayınlayabilir. ABG sistemden ayrılsa dahi bu hakkı mahfuzdur.

31.ABG, Aymnet garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar ve koşullar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle 14 gün içersinde değiştirilmesini ya da ürünü iade etmesini önermelidir.
32.ABGler, kayıt sırasında Aymnet ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamalı ve düzenli olarak grubunun Aymnet ödeme koşullarına uymalarını sağlamalıdırlar.

33.Bağımsız ABGler, Aymnet adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez. Kendi adlarına izin aldıkları kimselere kendi sorumlulukları çerçevesinde gönderebilirler. Alıcı kişilerin izni olmaksızın, sms veya e-mail olarak Aymnet ile ilgili bir gönderim yapılması kesinlikle yasaktır.

34.ABG, kaydettiği her ABGnin kendine uygun girişimcilik seviyesi ile başlamasını sağlamalı ve her yeni ABGyi motive ederek gerekli eğitimi vermelidir. Ayrıca, ekibinin başarılı olması için de gerekli eğitimleri alıp ekibiyle paylaşmalıdır. Kariyer için baskı ile ABG dahil etmek yeni ABG adaylarını borçlandırmak bütçesine uygun başlangıç yerine zora sokmak etik dışı davranış olarak değerlendirilir.

35.Boşanmalarda (aynı lisansda çalışan eşler için), ABGliğin hangi tarafa verileceğine taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak ABGlik bölünemez. Boşanma davası sonuçlanmadan geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kaydolana ödenir.

36.Aymnet Kazanç Planında her bir ABG hak ettiği unvan, ödül ve primini alır.

37.Aymnet, ABGnin herhangi bir kural ihlali veya etik cezası için dilediği zaman Prim, Ödül ve Bonuslarını bekletme hakkını saklı tutar.

38.Tüm Prim hesaplamaları bürüt tutardır. Yasaların belirlediği oranda stopaj kesintisi yapılarak ödenir. ABG vergi mükellefi ise hak ettiği primi üzerinden fatura karşılığı prim artı KDV şeklinde ödenir.

39.Tüm yasa, yönetmelik ve kurallar ABGler tarafından eksiksiz uygulanmalıdır. ABG, kendisine ve Aymnet’e zarar verecek hiçbir hal ve harekete girmemelidir.

40.ABG, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işini dilediği gibi sürdürebilir. Aymnet adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Ancak kendi adına ofis açabilir. Ofis dış cephe ve girişlerine AYMNET in logolarını ve ismini kullanamaz.

41.Aymnet ürün ambalajları kesinlikle başka biri tarafından tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.

42.Hiçbir ABG, Aymnet adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ya da Aymnet logolu ürünleri başka bir yerden temin edemez.

43.Bir ABG, Aymnet ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda Aymnet’in onayıyla kullanabilir.

44.Aymnet, enflasyon, yasa, mevzuatlardaki tüm artışları ve değişiklikleri fiyatlarına ve yönetmeliğine yansıtır. Kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir.

45.Hiçbir ABG, Aymnet ürünlerini ve yayınlarını perakendede ( açık tezgahlarda ) satamaz. Web sitelerinde, satış sitelerinde ve internet üzerinde açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil diğer internet sitelerinden satamaz, tanıtım yapamaz ve gösteremez. (İnternet site çalışmalarını şirketten onay alarak yapabilirsiniz.)  Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.

46.ABG, Aymnet’den bağımsız olarak işlerini yürütür. Kendisinin her türlü haberleşme aracında Bağımsız ünvanını kullanmalıdır. (Bağımsız ABG).

47.Aymnet tasarımları, programları, metinleri, grafikleri, yazılı ve görsel yayınlarının tamamı, dvdleri, cdleri, videoları, fotoğrafları, görselleri,  müziği ve güftesi telif hakları güvencesi altındadır. Çoğaltılması ve kullanılması ancak Aymnet’in onayıyla mümkün olabilir.

48.Aymnet ürünlerin hatalı kullanımından doğacak zarardan sorumlu değildir.

49.Bir ABGnin ayrılması, istifası suretiyle kaydının silinmesi, alt ekibinin sponsoruna bağlanmasına neden olur.

50.Bir sponsorun, kampanya dahilinde başka bir sponsora olumsuz mesaj vermesi, motivasyonunu bozması, şirket ve şirket yetkilileri hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, şirket kurallarına riayet etmemesi hallerinde, Aymnet ilgili sponsorun( etik kurulunun vereceği kararla) en az altı ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir.

51.Bir ABGnin, şirket, şirket çalışanlarına ve Aymnet ABGlerine yönelik olarak twitter, facebook instagram, bloglar  gibi sosyal medya ortamlarında hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazdığının, saygısız ifadelerde bulunduğunun, keza e-mail yolu ile de bu tarz yazılar yazdığının tespiti halinde ilgili ABGnin ekranı ( etik kurulunun vereceği karar dahilinde) kapatılır. Aymnet yerli ve milli bir şirket olması ve milli manevi değerlerimize önem vererek her türlü  dedikoduyu hoş karşılamamaktadır.

52.Aymnet e ABG olmak için internet ortamında bulunan ABGlere ait site/ sponsor link aracılığı ile ABG olan yeni ABGlerin şirketimize yaptıkları başvurular değerlendirilecektir. Yeni ABGnin, gerçekleşen ABG kaydının hatalı olduğuna dair kayıt olduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak ve kanıtlarını da ibraz etmek suretiyle Şirketimize başvurması durumunda, yeni kayıt olan ABGnin sözlü ve yazılı onayının alınmasından sonra, hatalı kayıtla ilgili durum etik kurulu tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır.

Sponsor link aracılığıyla yapılan kayıtlarda Aymnet ABG sorumluluklarına ve yönetmelik kurallarına uygun şekilde davranması zorunludur. Yeni ABGler ile yapılacak olan ilk iletişimde kurallara uyulmadığının (hakaret, saygısızlık vs.) tespiti halinde, Aymnet Etik Kurulu tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarılacaktır. Aymnet, dilerse kusurun niteliğine göre uyarı yerine ABGnin ekranını en az üç ay süreyle veya süresiz olarak kapatabilir.

Aymnet deki tüm seviye ve ünvanların tanımı ABGdir. Yukarıdaki yönetmeliğe ilave olarak aşağıdaki kurallar hazırlanmıştır. Bu özel kurallardan herhangi birinin ihlali, Prim, ödül ve hediyelerin iptalini getirebilir.
 
ABG ve tüm seviye genel kariyerlerin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak, kişisel grubunu geliştirmek,

2. Grubundaki Yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımları sağlamak,

3. Tüm ünvanlar, Aymnet i’in tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlüdür,

4. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek,

5. Eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak ve il dışı ABGlerini en az ayda 1 defa ziyaret etmekle yükümlüdür.

6. Grubuyla sürekli iletişim halinde olup Aymnet ile ilgili tüm bilgi ve duyuruları paylaşmakla yükümlüdür.

7. Ekibiyle birlikte Aymnet in düzenlediği veya Aymnet Yönetimi tarafından talep edilen tüm eğitim ve toplantılara destek vererek katılmakla yükümlüdür.

8. Aymnet in yönetmeliğine tamamıyla uyarak örnek alınacak bir duruş sergilemek ve grubunun da Aymnet yönetmeliğine göre hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.

9. Sponsor Yeni çıkacak kariyerlerin ilk kutlamalarına katılmak ve düzenli olarak kendi illerindeki toplantıları yapmak işleri ile ilgili bilgi ve yardımcı malzeme temin etmek ile yükümlüdür.

10. Şirketimizin resmi web sitesi dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “AYMNET” adı geçen ve Şirketimizin ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri Şirketimizin ABGleri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk ABGlerin kendilerine aittir. ABG sosyal medyada ve web sayfalarında profillerinde Aymnet adını kullanamaz.

11.yeni bir ABGnin Ürün iadesi 14 gündür. İade durumunda 15 gün para iade süresi bulunmaktadır. Ürün iadelerinde kargo ve varsa diğer masraflar Alıcıya aittir. ( Bir AGB nin ürün iadesi ürünlü istifa olarak adlandırılır )

12.AYMNET web sitesindeki bütün bilgileri doğru olarak kabul eder.

13.İş ortakları, fiyat indirimini ya da taksitli ödemeyi haksız rekabet unsuru olarak kullanamaz.

14.ABGler sadece kendi misafirlerine ve     ABGlerine sponsorluk yapabilir. . Çapraz hat yada bir başka sponsorlukta olan ABG ile kontak kuramaz, bilgi veremez, gruplara dahil edemez. Kendi sponsoruna yönlendirmelidir.

 

15.Şirket ismini, kariyerini kullanarak      AYMNET ABGleri ile borç para ve ürün alışverişinde bulunmak etik dışıdır.

16.AYMNET ABGsi başka bir AYMNET ABGsine benzer sistemlerde çalışan bir başka firmanın iş teklifini yapamaz, odağından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunamaz. Bunun tespit edilmesi durumunda Etik kurulu direk ABG nin üyeliğini tek taraflı fesh edebilir.

17. AYMNET’in etkinliklerinde veya AYMNET i temsil etme noktasında bulunabileceği ortamlarda ülkemizin, milletimizin, örf, adet ve geleneklerine aykırı düşecek ahlaka aykırı davranışlarda bulunamaz.

AYMNET Türkiye İş ortakları Etik Kuralları ve Uyumluluk Departmanı dikkatine yazılı şikayet dilekçesi yazınız (isimsiz ve kim tarafından yollandığı bilinmeyen şikayetler dikkate alınmayacaktır)

İhlalde bulunan ABGnin ismini ve bölgesini belirtiniz.

İhlalle ilgili tüm kanıt ve bulgularınızı şikayetinize ekleyiniz.

İşimizdeki etik olmayan uygulamalar ile ilgili endişelerini takdir ediyor olsak da şikayet eden kişiye kendisini doğrudan etkileyen bir sonuç veya ihlal olmadıkça, mektup yollandıktan sonra araştırma boyunca dosyanın durumu yada olası sonuçları ile ilgili herhangi bir bildiride bulunulmaz, bilgi verilmez.

Sponsorlar işe yeni dahil ettikleri yeni ABGlere görevlerinin, yeni ABG ve müşteri edinmelerini ve onlarında bu konuda eğitilmeleri konusunda yardımcı olacağının sorumlusu olduğunu bilmelidir.

ABGlerimiz olası ABG adaylarını toplantı yada görüşmeye davet ederken AYMNET adını gizlememeli ve iş fırsatı ile ilgili yanıltıcı bilgi vermemelidir. Tüm Kariyer için geçerli olsada özellikle Yakut ve üzeri kariyerde bulunan ABG lerin sosyal medyada AYMNET Bağımsız Girişimcisi olduğunu ilan etmesi beklenir.

ABGlerimiz müşterilerine her zaman AYMNET ürünlerini güncel fiyat listesinde önerilen müşteri satış fiyatı üzerinden satmalıdır.

İndirimli fiyat teklifleri ve başka bir AYMNET ABGsinin müşterisine iş yada ürün teklifi etik dışıdır.

YAPTIRIMLAR

  • Bu kurallara uyulmadığının saptanması halinde, ihlalin ağırlığına göre;

Telefonla ya da mektupla uyarıdan başlayarak, ABGliğin feshine kadar uzanan bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalınabilir.

Konunun ciddiyetine göre

1-İhtar

2-Satın alma haklarının ve kazancın askıya alınması

3-Para cezası ( ödemelerde kesinti )

4-ABGliğin etik kurulunun vereceği karar süresince askıya alınması

5-ABGliğin sonlandırılması

Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri İth. İhr. San. Tic. A.Ş.

Gaziakdemir Mh. Mudanya Yolu cd. No : 10/A Osmangazi Bursa

V.D Osmangazi  V.N.1231068546

444 6 126

HIZLI BAĞLANTI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
  • Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri İth. İhr. San. Tic. A.Ş.
  • Gaziakdemir Mh. Mudanya Yolu cd. No : 10/A Osmangazi Bursa
  • 444 6 126
  • [email protected]
Tüm Hakları Saklıdır. AYMNET Bitkisel ve Temizlik ürünleri A.Ş.
Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. İncele