Toksikoloji Testleri

Ürünlerinin oluşumunun ve gelişiminin bilimsel odaklı olmasını hedefleyen AYMNET, ürünlerinin güvenirliğini ispatlamak için 2019 yılında, aktif yaşam gıda takviyesi ve içecek ürün grupları Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde L929 Fibroblast hücre hattı üzerinde belirli konsantrasyonlarda sitotoksite testlerine tabi tutularak başarıyla geçmiştir. Diğer ürün gruplarının test çalışmaları ise işbirliği protokolü kapsamında Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi ile devam etmektedir .